Våre tjenester


Vårt hovedområde er graving og anleggsarbeid. Vi tilbyr tjenester som:

  • Tomtearbeid
  • Opparbeidelse uteareal
  • VA- anlegg (vei, vann og kloakk)
  • Sprenging
  • Masseforflytting 
  • Transport / maskinflytting
  • Steinlegging
  • Snørydding og strøing
  • Kabelgraving og stolpreising
  • Levering av grus, sand og pukk

Graving og grunnarbeid

Vi utfører alt innen gravearbeid. Vi tar både store og små oppdrag for deg privat, din bedrift og offentlig sektor. Når det gjelder graving har vi mye erfaring med drenering, grøfter, tomter, vannlekkasjer, vei, vann og avløp (VA) og ellers alle andre tjenester innen graving.

Vi har en velholdt maskinpark bestående av små og store maskiner av nyere dato. Om du har behov for å heving, senking, eller fylling av din tomt, har vi mulighet til prisgunstig planering.

Anleggsarbeid

Vi tilbyr anleggsarbeid som planering og transport av jord, grus, stein, sand, pukk og lignende, samt vegarbeid, tomtegraving og lignende tjenester. 

Vi utfører alt innen utgraving til påbygg, hus, tomt, utvidelse og opparbeidelse av parkeringsplass, masseutskiftninger, oppgrusing, finplanering, asfaltering og diverse rivning. Alt materiell fra rivning sorteres og leveres til godkjent mottak.